Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Aktivt år for Konkursrådet

Året har vært preget av utadrettet satsning på en bred front. Dessuten har det vært arbeidet mye med planlegging av langsiktig strategi for bobehandling. Konkursrådet har igangsatt et prosjekt for å finne frem til mer rasjonelle arbeidsformer i bobehandlingen. Arbeidet er i stor grad konsentrert om informasjonsteknologi. En er blant annet opptatt av om Konkursregisterets databaser kan benyttes til å gjøre informasjon om boene tilgjengelig på en mer effektiv måte og om elektronisk informasjon kan erstatte utsendelse av innberetninger og innrykking av kunngjøringer. I denne sammenheng er det satt i gang et samarbeid med Brønnøysundregistrene. Det er utgitt tre nummer av bladet Konkursråd. En har videre registrert en betydelig økning i bruken av rådets nettsider. Konkursrådet har besøkt Troms og Nordland og arrangert en konferanse om omstøtelse i Oslo. Dessuten har det vært arrangert et møte om sikkerheten for aktørene under bobehandlingen. Konkursrådet har også avgitt uttalelser om en rekke emner. Les vår årsberetning. Tegning: Anders Christensen.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS