Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Arbeidsledige etter konkurs nektes fortsatt dagpenger.

>Arbeidsledige kan nektes dagpenger i oppsigelsesperioden dersom de har dividendekrav i på lønn i oppsigelsestiden. Dette fremgår av brev fra Aetat til en bobestyrer. Problemet oppstår i tilfeller hvor konkursboet har nok midler til å betale ut lønn til de ansatte for den del av oppsigelsestiden som har prioritet etter første klasse etter dekningsloven § 9-3. Lønnsgarantiordningen blir derfor ikke kontaktet ettersom dekning av lønnskrav herfra ikke vil dekkes i ut over den del av lønnskravet som har prioritet av førsteklasse. Oppsigelsestiden i henhold til arbeidsavtalen vil ofte være lengre enn den som har prioritet etter første klasse. Den del av lønnskrav i oppsigelsestiden som går ut over prioritet av første klasse er et dividendekrav i boet. Dette kan for eksempel innebære at de ansatte, ved tre måneders avtalt oppsigelsestid, får 100% dekning for lønn i den første måneden, mens vedkommende for eksempel får dekket 2% dividende for lønnskravet for de to siste månedene i oppsigelsestiden. Arbeidtakeren vil med andre ord risikere å ikke ha midler til å dekke løpende utgifter i to måneder eller eventuelt lengre dersom det var avtalt lengre oppsigelsestid. Aetat legger til grunn at en arbeidstaker har ved å ha et dividendekrav har ”krav på lønn” etter folketrygdloven § 4-3 og derfor kan nekte dagpenger i oppsigelsestiden. Aetat ble i brev fra en bobestyrer anmodet om å vurdere sin praktisering og tolkning av folketrygdloven § 4-3. I svarbrev fra Aetat til bobestyreren heter det; ”Selv om man sies opp i forbindelse med konkurs, har arbeidstakeren fortsatt krav på lønn i oppsigelsestiden”. Aetat viser videre til at det ”i folketrygdloven § 4-3 er det ikke fastsatt noen nedre grense for ”lønn”. Aetat finner ikke grunn til å endre sin praktisering av bestemmelsen og viser også til at den omtalte gruppe ”ikke rammes urimelig hardt”. Konkursrådet har avsagt uttalelse om Aetats praktisering av regelverket og sendt likelydene brev til Arbeids og administrasjonsdepartementet. Det fremgår her at ”Konkursrådet mener at regelverket og praktiseringen av regelverket bør gjennomgås og endres slik at arbeidstakere gis rett til dagpenger i oppsigelsestiden også i nevnte tilfeller. Dette kan dreie seg om midler til livsopphold som er av grunnleggende betydning for den enkelt.” Les Konkursrådets Uttalelse nr. 40 Se også oppslag 31.01.02 i Dagsavisen
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS