Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Arrest hos skyldneren har ikke virkning overfor skyldnerens konkursbo.

I en kjennelse fra Oslo byfogdembete 07.01.03 ble det konstatert at en arrest hos skyldneren ikke har virkning ovenfor skyldnerens konkursbo.
Arrest innebærer at debitor selv mister retten til å råde over arresterte midler, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 14-11. Arresten har med dette ingen virkning overfor debitors konkursbo. Dette gjelder uavhengig av arresttidspunktet i forhold til konkursåpningen. Arrest må ikke forveksles med pant eller utleggspant. Det vises i kjennelsen til at tvangsfullbyrdelsesloven § 14-15 ikke nevner konkurs blant de forhold som medfører bortfall av arresten uten opphevelse, nettopp fordi arresten ikke har virkning overfor boet. Det kan også tenkes at arresthaveren kan ha interesse i at arresten opprettholdes også etter konkursåpningen. Dette kan tenkes ut i tilfeller hvor det er tatt arrest i midler som ikke er omfattes av boets beslag eller tilfeller hvor boet kan bli tilbakelevert til debitor. Sammendraget av kjennelsen er lagt inn i Konkursrådets domsdatabase. BÅH
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS