Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Avhandling om gjeldsordningsloven

Avhandlingen tar for seg de materielle reglene i gjeldsordningsloven. Den inneholder undersøkelser om hvordan domstolene tolker og anvender reglene om skyldnerens rett til å holde tilbake egen inntekt fra kreditorene til dekning av livsopphold og boutgifter. Avhandlingen er skrevet av Arild Jebens, og er vurdert til beste karakter.
Oppgaven viser utførlig hva en skyldner har rett til å holde tilbake fra kreditorene til dekning av livsopphold og boutgifter. Den er skrevet som en 10 vekttalls studentavhandling ved Universitet i Oslo, og er lagt inn i våre sider under innkjøpte artikler. BFD (Barne- og familiedepartementet) har ved sitt siste rundskriv foretatt en innstramming av dekning av midler i tillegg til livsoppholdssatsen i forhold til de retningslinjer rettspraksis har trukket opp. Det gjenstår å se om domstolene vil følge BFDs tolkning i rundskrivet, men tidligere rettspraksis viser at domstolene tilnærmet slavisk følger forvaltningen på dette området. Oppgaven viser også at domstolenes ulike praksis av gol er blitt mindre, men fortsatt kan det spores visse ulikheter, spesielt med tanke på hva som tillates dekket utenfor livsoppholdssatsen. De største ulikhetene mellom skyldnere finner en ved vurdering av avsetningen til boutgifter. Det er store regionale forskjeller hva angår prisnivået på leie av bolig. Dette får igjen en direkte konsekvens for kreditorene, som vil få mindre dividende ved gjennomføring av en gjeldsordning, avhengig av hvor den finner sted. Oppgavens kjerneområde vil fortsatt ha betydning etter forandringene i gjeldsordningsloven som trer i kraft 1. juli d.å. Les hele avhandlingen her
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS