Beregning av merverdiavgift, utgift til forsikring jfr. kkl ยง 87

Konkursrådet kritiserer en uttalelse i Skattedirektoratets artikkel av 23.april 2004 om merverdiavgift og konkurs. I brev til direktoratet redgjør rådet for sitt syn vedrørende merverdiavgift på utgift til forsikring. Konkursrådet mener at premien for bostyrers ansvarsforsikring er en boomkostning som skal betales direkte av konkursboet, og at denne derfor ikke inngår i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift. Les hele brevet nedenfor.

Tips en venn Skriv ut