Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Blir fortrinnsrett for skattekrav fjernet i Sverige?

Svensk utreding - SOU 1999:1 foreslår opphevelse av fortrinnsretten for skatter og avgifter. Dette har møtt motstand fra de svenske skatte og innkrevningsmyndighetene. Tilsvarende forslag har vært fremme i flere land (blant annet i Norge) uten at det har blitt vedtatt. Det er nå opp til den svenske regjeringen å avgjøre hva den vil foreslå i en proposisjon som ventes fremlagt før riksdagsvalget høsten 2002. I SOU 2000:62 foreslås opprettet et statlig konkurstilsyn for å føre kontroll med bobestyrere for å øke kvaliteten på bobehandlinge og se på salærnivået og konkurskostnadene. Det foreslås også opprettet et konkursråd etter mønster fra Norge. Formannen for denne svenske utredningen var tidligere hovrättslagmannen Trygve Hellners. Hellners har skrevet et innlegg for Konkursrådet i debattserien om konkursursinstituttets fremtid. I innlegget beskriver Hellners konkursinstituttet i Sverige og de reformforslag som nå er under utredning i Sverige. Les Hellners artikkel. Les SOU 1999:1. Les SOU 2000:62.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS