Du er her: Hjem/Fagstoff/Arkiv

Boken Konkurs i praksis

Publisert 26. august 2000

I mars 2000 ga Konkursrådet ut sin bok "Konkurs i Praksis". Boken består av innføringer om konkurs, anbefalinger fra Konkursrådet og en del innkjøpte artikler. Søking etter eiendeler, behandling av lønnskrav, behandling av straffbare forhold og skifterettens behandling av konkursbegjæringer og konkursboer er emner som behandles. I tillegg er enkelte artikler nye i anledning denne bokutgivelsen. Boken er ment som et oppslagsverk for alle som arbeider med konkursspørsmål; advokater, dommere, revisorer og offentlige etater, i tillegg til at den inneholder nyttige innføringer for lekfolk. Ved siden av Konkursrådets medlemmer, er følgende personer bidragsytere: Advokat Trygve Tønnessen, Advokat Knut Høivik, Advokatfullmektig Thomas Keiserud, Ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre, Førstekonsulent Thorbjørn Klundseter, Sekretær Christian H. P. Reusch, Utreder Halvard Leirvik, Advokatfullmektig Reidar Myhre, Førstekonsulent Anniken N. Ottesen. Nå foreligger boken på nettet helt gratis.

For å kunne lese boken elektronisk, er det nødvendig at du har Adobe Acrobat Reader versjon 4.0 eller nyere installert (versjon 3.0 er ikke godt nok). Har du ikke dette programmet på maskinen du sitter ved, kan du laste ned Acrobat Reader helt gratis - klikk på det gule ikonet til høyre. En side hos Adobe hvor du kan laste ned programmet vil da dukke opp. Dette er helt gratis (såfremt du velger versjonen helt til venstre - Acrobat Reader).

 

 

 

Vedlegg
Hele boken i ett og samme dokument/fil (kan ta lang tid å laste ned! 2,9 MB).

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS