Bostyrerforsikring ikke en del av beregningsgrunnlaget for mva.

Skatteetaten har tidligere lagt til grunn at utgift til forsikring som bostyrer plikter å tegne etter konkursloven § 87, må anses som en omkostning som skal medtas i beregningsgrunnlaget for godtgjørelsen. Etter henvendelse fra Konkursrådet har Skattedirektoratet kommet til et annet standpunkt. Les oppslaget på skatteetaten.no.

Tips en venn Skriv ut