Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Bostyrers bistandsplikt overfor påtalemyndigheten

I hvilken grad har bobestyrerer bistandsplikt overfor påtalemyndigheten? Dette er tema for Niels Danielsens studentavhandling ved Universitetet i Oslo.
I hvilken grad har bobestyrerer bistandsplikt overfor påtalemyndigheten? Dette er tema for Niels Danielsens studentavhandling ved Universitetet i Oslo. Oppgavens tema reguleres av konkursloven § 122a. Det vises til at det er flere uavklarte og motstridende grenser i forhold til bistandsplikten. På den ene siden ønsker påtalemyndighetene hjelp til etterforskningen, mens bobestyreren på den annen side har en begrenset interesse i den påtalemessige delen av konkursen. Bobestyrers primæte oppgave etter konkursloven § 85 er å ivareta kreditorfellesskapets interesser. Avhandlingen tar nærmere for seg hva bistandsplikten består i. Det tas her utgangspunkt i at bobestyreren har en rettslig plikt til å bistå påtalemyndigheten, og at det kan medføre rettslig ansvar hvis han ikke samarbeider. Les nærmere ”bobestyrers bistandsplikt overfor påtalemyndigheten”
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS