Bostyrers kjæremål over salærnedsettelse førte frem

Tingretten hadde satt ned bobestyrers salær med 25.000 kroner, og bostyrer påkjærte kjennelsen til Gulating lagmannsrett. Kjæremålet førte frem, og foruten generelle betraktninger om salærfastsettelse, uttalte lagmannsretten følgende; "Lagmannsretten finner det vanskelig å underkjenne bostyrers beskrivelse av arbeidets art og omfang, og nødvendigheten av dette, selv om omfanget i sum kan fremstå som høyt i forhold til resultatet ved at det ble et innstillingsbo. Det er ikke alltid forutsigbart hva som vil bli resultatet av bostyrers arbeid, hvorpå man må ta høyde for at det i mange boer vil ende som her uten særlig uttelling for kreditorene. Selv om arbeidet i ettertid kan konstateres å ha vært unødvendig ved at det ikke resulterte i midler til boet av betydning, er det ikke ensbetydende med at det vil være urimelig å honorere for dette." Les hele kjennelsen her.

Tips en venn Skriv ut