Endring av ligning ved personlig konkurs

I en uttalelse av 22. mars 2001 tar Konkursrådet til orde for at ligningskontoret bør fastsette ny ligning for skyldneren når bobestyreren med fyldestgjørende grunn ber om det. Ligningen bør være korrekt, slik at fordelingen mellom kreditorene blir riktig. Les uttalelse nr 31 i sin helhet.


Tips en venn Skriv ut