Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Endringer i anke- og kjæremålsfrister fra 1. juli 2000

Både anke- og kjæremålsfrister skal fra 1. juli 2000 som hovedregel være en måned. Dette gjelder også anke og kjæremål etter konkursloven § 153. Endringene gjelder for avgjørelser truffet etter 1. juli.

Justisdepartementet skriver blant annet om dette i et brev av 12. mai 2000 som er sendt til samtlige advokater, domstoler med flere:

" Den allmenne anke- og kjæremålsfristen skal vere ein månad. Ein sams frist på ein månad reduserer behovet for lange kjæremålsfristar i særlege tilfelle, og vil føre til at ein del problem knytt til val av rettsmiddel, vert fjerna. Samstundes vert ei rekkje særlege rettsmiddelfristar endra. Sjå tvistemålslova § 296, 360, 398 og § 466, skjønsprosesslova§§ 31 og 33, rettergangsordningas ikraftsetjingslov § 8, skiftelova § 40, tinglysingslova § 10, jordskiftelova § 63, rettshjelpslova § 28 a, konkurslova § 153, husleigelova § 13-2. Departementet ber om at domstolane i ein overgangsfase gjer god informasjon til partane , særleg om endringane i ankefristen."

Konkursrådet har endret sine internettsider i samsvar med disse endringene.


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS