Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Endringer i gjeldsordningsloven

Stortinget har vedtatt endringer til gjeldsordningsloven. Formålet med endringene er å gjøre det raskere og enklere å få gjeldsordning.
Endringene innebærer bl.a. at skattegjeld i stor utstrekning vil bli behandlet som uprioritert gjeld sammen med andre fordringer. Skattefordringer mister således sin status som alminnelig prioritert fordring. Av andre viktige endringer bør også nevnes at namsmannen er blitt tillagt større kompetanse enn tidligere. Dette gjelder bl.a. kompetanse til å åpne gjeldsforhandling, kompetanse til å treffe beslutninger vedrørende forslag samt plikt til å bistå skyldneren i større utstrekning enn tidligere. Det kan bemerkes at Stortingets finanskomite gjorde noen endringer i departementets innstilling, og loven er p.t. ikke lagt ut på lovdata. Odelstingets beslutning av 3. desember 2002 finner du imidlertid her For de som vil se nærmere på forarbeidene til loven har vi lagt ut Ot.prp fra departementet her Videre finnes Finanskomiteens innstilling her
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS