Endringer i regnskapsforskriften

Finansdepartementet legger opp til å følge Regnskapslovutvalgets forslag om å oppheve unntakene for enkelte små foretak til å sende inn årsregnkap, årsberetning og revisjonsberetning til regnskapsregisteret. I den forbindelse ber Finansdepartementet Brønnøysundregistrene om en vurdering av de økonomiske og administrative konsekvenser dette vil få for regnskapsregisteret. Les brevet fra departementet her.

Tips en venn Skriv ut