Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Er konkurskarantene straff etter EMK?

Høyesterett vil i løpet høsten (eventuelt like over nyttår) behandle spørsmålet om hvorvidt konkurskarantene er straff i henhold til EMK art. 6. Dette vil kunne ha betydning både for saksbehandlingsreglene og i forhold til forbudet mot dobbelstraff.

Høyesterett vil i løpet høsten, eventuelt like over nyttår, behandle spørsmålet om hvorvidt konkurskarantene er straff i henhold til EMK art. 6. Dette vil kunne ha betydning både for saksbehandlingsreglene og i forhold til forbudet mot dobbelstraff. Saken gjelder en daglig leder som ble ilagt konkurskarantene på grunnlag av mistanke om brudd på skattebetalingsloven § 51 nr. 1 ved at skattetrekkemidler ikke var oppbevart i samsvar med loven. Skifteretten fant det etter dette rimelig å ilegge tidligere dagelig leder konkurskarantene. Skifterettens kjennelse ble stadfestet av lagmannsretten. Lagmannsretten slo også fast at konkurskarantene i den aktuelle saken ikke støtte mot bestemmelser i EMK. Saken er påkjært videre til Høyesterett som har besluttet behandling av saken i avdeling. Høyesterett har ytret ønske om at det avholdes partsforhandlinger i saken. Saken er foreløpig ikke berammet. Konkursrådets nyhetssider vil komme tilbake så snart avgjørelsen foreligger.


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS