Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Erstatningsansvar for revisor

Revisor kan påføre både klient, kreditorer, ansatte og investorer tap uaktsomt eller forsettlig under utførelsen av sitt arbeide. Hva ligger det i revisors profesjonsansvar og begrepet god revisorskikk? Dette er noen av temaene som berøres i Elin Moseidjords særavhandling ved Det Juridiske Fakultet i Oslo. Avhandlingen tar for seg erstatningsansvar for revisor med fokus på culpanormen. Etter revisorl.§8-1, 1.pkt. plikter revisor å erstatte skade som han forsettlig eller uaktsomt har voldt under utførelsen av sitt oppdrag. Bestemmelsen i revisorl.§8-1,1.pkt er hjemmel for revisors erstatningsansvar, enten det er klienten eller tredjemann som er skadelidt. Bestemmelsen gir imidlertid liten veiledning i den konkrete situasjonen. Spørsmålet om det er utvist uaktsomhet må løses på bakgrunn av alminnelige rettskildefaktorer: lov, rettspraksis, sedvane, alminnelig rettsoppfatning og reelle hensyn. Når spørsmålet er om en revisor har opptrådt uaktsomt under utførelsen av revisjonen, er målestokken hva en dyktig og ansvarsbevisst revisor ville foretatt seg. Det avgjørende er hvordan slike revisorer vanligvis opptrer i denne konkrete situasjonen. Moseidjord tar her for seg innholdet i ”god revisorskikk”. Les studentavhandlingen her
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS