Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Fellespant - komplisert juss med stor økonomisk betydning.

Rettssituasjonen kan være komplisert når flere selvstendige formuesgoder er pantsatt for å sikre det samme kravet. Er det opp til panthaveren å velge hvilket panteobjekt han vil holde seg til og kan han velge å realisere flere panteobjekt samtidig? Panthavers valg kan påvirke hvordan panteierne rammes økonomisk hvis pantobjektene har forskjellige eiere. Skal det i tilfelle skje et etteroppgjør mellom disse slik at den økonomiske effekten mellom dem ikke beror på pathavers valg av realisasjonsobjekt?

Panteloven har regler om panteregress. Det er regler om hvem som har regress og regressnøkkelen.

Advokat Knut Høivik behandler disse kompliserte spørsmålene i en artikkel utarbeidet for Konkursrådet. Artikkelen er basert på et foredrag han holdt på Konkursrådets konferanse om pant i Stavanger høsten 1999. Artikkelen inneholder illustrasjoner av de kompliserte problemstillingene. Det er i tillegg utarbeidet en PowerPoint-presentasjon av emnet. Bruken av denne forutsetter at du har installert PowerPoint 2000.

I artikkelen behandles også spørsmål om regress for en realkausjonists konkursbo ved fellespant. Bl.a. er den såkalte Vest-Kran-dommen (Rt 1997 s 645) behandlet.

Les artikkelen
Se PowerPoint-presentasjonen (Forutsetter at du har PowerPoint 2000)
Se Konkursrådets uttalelse nr 9 om samme tema.


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS