Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Forslag om utvidelse av Justisdepartementets garantiordning.

Påtalemyndigheten kan etter endringene i konkursloven begjære bistand direkte fra borevisor og bobestyrer. Medfører dette arbeid som faller utenfor den ordinære bobehandlingen, skal det betales godtgjørelse for dette arbeidet direkte fra påtalemyndigheten.

Konkursrådets sekretær, førstekonsulent Anniken Nygaard Ottesen, uttaler at hensikten er at betaling skal skje over påtalemyndighetens budsjett. I enkelte tilfeller vil det imidlertid ikke være penger til dette. Konkursrådet har derfor i en ny uttalelse foreslått at det kan søkes om midler for dette formål fra den særskilte garantiordningen for økonomisk kriminalitet. Ottesen sier at Konkursrådet har gått inn for at det som en prøveordning gis bevilgning til dette formålet i noen boer. Søknadene skal etter forslaget rettes til og avgjøres av Justisdepartementet. Det vil være en fordel med slik finansiering i noen bo i en oppstartsfase mens ordningen blir innarbeidet og de nødvendige midler blir satt av i påtalemyndighetens budsjett.

Les uttalelse nr 25 i sin helhet.


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS