Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Fortsatt økning i antall åpnede konkurser

Antall åpnede konkurser økte med 14 prosent i løpet av første halvdel av 2002 i forhold til samme periode i fjor. Den kraftigste økningen er i IKT-sektoren. Sammenlignet med 1. halvår i fjor hadde sektoren 18 prosent flere åpnede konkurser i år.
Antall åpnede konkurser økte med 14 prosent i løpet av første halvdel av 2002 i forhold til samme periode i fjor. Den kraftigste økningen er i IKT-sektoren. Sammenlignet med 1. halvår i fjor hadde sektoren 18 prosent flere åpnede konkurser i år. For første gang siden 1993 ble det åpnet over 2 000 konkurser i de to første kvartalene i 2002, med 2 174 åpnede konkurser for 1. halvår 2002. Den store økningen i åpnede konkurser kom først og fremst i løpet av 2. kvartal 2002. I forhold til samme kvartal i fjor steg åpnede konkurser med hele 40 prosent, til 1 196 åpnede konkurser. I år har det vært 111 åpnede konkurser innenfor IKT-sektoren mot 94 i samme periode i fjor. (Definisjon av IKT-sektoren). Av de store næringene hadde næringen for eiendomsdrift, forretningsmessing tjenesteyting og utleievirksomhet en økning på 40 prosent i forhold til 1. halvår i fjor, til 249 åpnede konkurser hittil i år. Av landets 19 fylker hadde 11 flere åpnede konkurser sammenlignet med 1. halvår i fjor. Størst økning hadde Rogaland med 63 prosent, til 153 åpnede konkurser. For Oslo steg antall åpnede konkurser i løpet av 1. halvår 2002 med nesten 40 prosent sammenlignet med i fjor. Oppland og Telemark hadde derimot en reduksjon på henholdsvis 29 og 26 prosent i forhold til i fjor. Det har vært en økning på om lag 6 prosent i antallet personlige konkurser i 1. halvår 2002 i forhold til i fjor. Personlige konkurser utgjorde den største andelen av åpnede konkurser med 40 prosent etter 1. halvår i år. Nest største andel hadde næringen for varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater med 21 prosent. Kilde: SSB. Se nærmere Statistisk sentralbyrå
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS