Gjeldsforhandling - planlagte bo er nødvendig.

Advokat Stein Inge Spurkland i advokatfirmaet Bull & Co mener at advokater har for liten kjennskap til instituttet. Derfor er gjeldsforhandlinger lite brukt og ofte ender de i konkurs. Gjeldsforhandlinger er for dårlig planlagt. Det er viktig at formenn i gjeldsnemnda har kjennskap til bedriften og har vært med på å utarbeide strategien for gjeldsforhandlingene på forhånd. Dessuten bør vedkommende ha erfaring med gjeldsforhandling tidligere. Skifterettene overser ofte ønskene fra bedriftene om hvem som bør velges som leder i gjeldsnemda. Dette kan føre til at gjeldsforhandlingen blir mislykket.

Spurkland har skrevet et brev til Konkursrådet med sine synspunkter. Dette er lagt ut i det interaktive KonkursForum. Innlegget kan du lese i sin helhet i forumet, og du er velkommen til å komme med dine synspunkter. Dette gjør du ved å trykke på "reply" nederst til høyre under innlegget. Deretter fyller du ut skjemaet som dukker opp og trykker på knappen "post message".

Les innlegget


Tips en venn Skriv ut