Tvangsakkord

Gjeldsoppgjør mellom skyldner og flertallet av fordringshaverne. 

Målet for skyldneren er å oppnå en avtale med alle kreditorene. Slike avtaler går som regel ut på at forfallet for gjelden blir utsatt, gjerne kombinert med at kreditorene delvis stryker gjelden. Avtalen kan være frivillig, og kalles da frivillig gjeldsordning. Avtalen kan også inngås mot protester fra noen av kreditorene. Avtalen kalles da tvangsakkord.

Denne typen gjeldsforhandling blir som hovedregel offentlig kunngjort. Tingretten kan unntaksvis bestemme at kunngjøring skal sløyfes. Årsaken er at det kan skade skyldneren om alle får vite om betalingsproblemene.

Dersom kreditorene ikke blir enige om en frivillig ordning, kan et flertall av disse vedta en tvangsakkord. Hvor stort flertallet må være, er avhengig av hva tvangsakkorden går ut på. Loven inneholder et krav om at skyldneren ved denne typen avtale må betale minst 25 % av gjelden til alle kreditorene. Dette lovbestemte kravet medfører at tvangsakkord svært sjelden blir vedtatt.


Tips en venn
Web levert av CustomPublish AS