Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Handleplikt ved lav egenkapital

Aksjelovene inneholder bestemmelser om at selskapene skal ha en forsvarlig egenkapital. Er egenkapitalen blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen, påhviler det styret en handleplikt. Overholdes ikke handlepliktreglene, kan forholdet være straffbart etter aksjeloven § 19-1. I praksis taler mye for at denne straffebestemmelsen bør brukes istedenfor straffeloven § 283a i de fleste tilfeller. Forholdet behandles i Konkursrådets uttalelse nr 33. Konkursrådet anbefaler at straffereaksjonene bør være adekvate hvis reglene om handleplikt skal få en preventiv effekt. Les uttalelse nr 33.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS