Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Høyesteretts kjennelse vedrørende krav til inkalling etter kkl. § 70

Høyesteretts kjæremålsutvalg har i kjennelse av 29. januar 2003 drøftet vilkårene for innkalling av skyldneren til rettsmøtet. Kjæremålsutvalget stadfestet lagmannsrettens kjennelse, hvor det fremgikk at lagmannsretten opphevet skifterettens kjennelse om å åpne konkurs. Høyesteretts kjæremålsutvalg sluttet seg til lagmannsrettens vurdering av at innkallingen ikke var gjort på riktig måte, og at konkursåpningen derfor måtte oppheves. Kjennelsen er lagt ut i domstatabasen, og du kan lese den her.

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS