Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Høyesterettsavgjørelser i fulltekst

Konkursrådets domsdatabase inneholder nå høyesterettsavgjørelser fra 2000 og frem til i dag i fulltekst. Fremtidige høyesterettsavgjørelser vil også bli lagt ut i fulltekst. Samlingen omfatter avgjørelser innen konkursrett og beslektede emner fra henholdsvis pantelovens, konkurslovens og dekningslovens ikrafttreden. Konkursrådets domsredaksjon legger jevnlig ut avgjørelser som er publisert i Norsk Retstidende og i Rettens Gang Fra og med november 1998 omfatter samlingen videre en del upubliserte avgjørelser fra Høyesterett og lagmannsrettene. I tillegg har vi tatt med et utvalg av upubliserte avgjørelser innen fagfeltet fra første instans-domstoler. Domsdatabasen inneholder pr i dag 743 avgjørelser. Gå til domsdatabasen
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS