Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Høyesterettskjennelse vedrørende adgang til foreløpig utlodning i forhold til etterfølgende anmeldte fordringer

Skifteretten (tingretten) besluttet foreløpig utlodning etter kkl. § 127 i As konkursbo. Etter skifterettens beslutning om forhåndsutlodning, men før den ble rettskraftig, ble det anmeldt et krav i boet fra B. B påkjærte den foreløpige utlodningen og innga også klage til skifteretten etter kkl. § 130. B anførte at den foreløpige utlodningen ikke kunne foretas uten hensyn til Bs krav. Etter den foreløpige utlodningen ville det trolig ikke være midler igjen til å sikre B en tilsvarende dividende som de øvrige kreditorer oppnådde gjennom den foreløpige utlodningen. Lagmannsretten ga B medhold og opphevet den foreløpige utlodningen. Høyesteretts kjæremålsutvalg kom til at Bs fordring ikke var til hinder for å foreta foreløpig utlodning og stadfestet tingrettens foreløpige utlodning. Deler av Høyesteretts uttalelse om tolkningen av kkl. § 127 annet ledd jf § 133 tredje ledd i denne anledning er lagt ut i vår domsdatabase her.

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS