Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Innsending av sluttutlodning til Konkursregisteret

Brønnøysundregistrene ved Konkursregisteret har i brev datert 4. november 2002 til bobestyrere, med orientering til skifterettene, bedt om at konkursregisteret får tilsendt utlodningen med uttellingslistene via faks eller E-post. Av brevet fremgår bl.a.: ”For å få klare rutiner med hensyn til innsendingen av sluttutlodningene etter Konkurslovens § 128, sendes utlodning med uttellingslistene via faks eller som E-post til Konkursregisteret. Vi må få den som egen sending, og ikke som en del av sluttinnberetningen. Sendingen må inneholde: · Utlodningsdokumentet i sin helhet, med uttelllingslister · Foretakets / personens navn · Organisasjonsnummer / fødselsnummer · Dividende angitt i % · At det klart framgår til hvilken prioritet det utbetales · Dato for avsluttet bobehandling / utlodning · Klagefrist (dato) Vår E-post adresse er: konkursreg@brreg.no”
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS