Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Johannes Lunde personlig konkurs

Stavanger Tingrett åpnet 15. april 2011 konkurs for Johannes Lunde personlig, etter at flere av hans selskaper er slått konkurs tidligere denne våren.

Det var den spanske banken Santander Consumer Bank AS som begjærte Lunde konkurs på grunnlag av et krav mot ham personlig på kroner 1 106 079. Kravet bygger på Lundes kausjonserklæring for et lån fra Santander til Johs Lunde Marine Group AS, et selskap som ble slått konkurs 31. januar 2011.

Retten fant det ikke tvilsomt at Lunde hadde stanset sine betalinger, slik kravet for insolvenspresumpsjon fremgår av konkursloven § 62. Videre viste retten til at hans rentebærende gjeld ved årsskiftet til 2011 var 64 millioner kroner. Retten fastslo at Lundes inntekt pr måned på kr 50.000 brutto ikke var tilstrekkelig til å betjene denne gjelden.

Lunde hevdet han ikke var konkurs fordi han kunne få inntekter fra selskaper han var deleier i, samt økonomisk hjelp fra venner og nærstående. Retten mente ingen av delene var dokumentert. Heller ikke ble det ansett bevist at flere banker skal ha stanset pågangen mot ham, slik Lunde anførte. 

Advokat Per Trygve Sekse er oppnevnt som bostyrer.

Johannes Lunde var også eneaksjonær i Lunde Gruppen, som ble slått konkurs 9. februar 2011. Bostyrer for Lunde Gruppen Fredrik Bie, anslår at de 130 selskapene som hørte under Lunde Gruppen hadde en gjeld på rundt 1,8 milliarder kroner. Det gjør konkursen til en av de største i norsk historie. Ifølge bostyrer Bie er det per dags dato registrert 1075 krav mot boet, mens ytterligere 100 krav er innmeldt, men ikke registrert.

Også Klepp Sparebank har begjært Lunde konkurs i henhold til kausjon. Kravet er på noe over 200 millioner kroner. Behandlingen av dette kravet er satt på vent fordi Lunde hevder seg ubundet av kausjonserklæringen på grunn av tilblivelsesmangler.

 

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS