Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Kjennelse fra Borgarting lagmannsrett vedrørende tvangsdekning i pantobligasjon.

Saksøker var gitt utlegg i en pantobligasjon med førsteprioritets pant i ektefellens ideelle andel av en fritidseiendom. Saksøkte reiste innsigelse mot begjæring om tvangsdekning. Saksøkte anførte at det ikke var adgang til å ta utlegg i obligasjonen etter dekningsloven § 2-2 ettersom pantobligasjonen ikke gav uttrykk for noe reelt gjeldsforhold og dermed heller ikke kunne omgjøres i pengers verdi. Valg av dekningsobjekt under utleggsforretningen kunne ikke lenger angripes, jf tvbl § 7-26. Innsigelsen mot det underliggende gjeldsforhold kunne imidlertid prøves. Lagmannsretten fant at det forelå et gjeldsforhold som ikke var oppgjort, og stadfestet tingrettens kjennelse. Kjennelsen kan leses her.

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS