Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Kjennelse fra Frostating lagmannsrett

Partene hadde inngått avtale om overdragelse av et aksjeselskap hvor kjøpesummen dels skulle gjøres opp ved innfrielse av en fordring fra aksjeselskapet til selger (som var tidligere eneaksjonær). Etter at det var oppstått tvist om gyldigheten av avtalen begjærte selgeren selskapet (salgsobjektet) konkurs. Tingretten tok ikke konkursbegjæringen til følge idet den la til grunn at insolvensen i selskapet var forbigående. Lagmannsretten kom til samme resultat, men la vekt på at selgers krav på innfrielse av lånet etter salgsavtalen var blitt en del av kjøpesummen, og dermed ikke ga grunnlag for konkursbegjæring, da det var kjøper som heftet for (den omtvistede) kjøpesummen, og ikke selskapet. Kjennelsen kan leses her.

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS