Kjennelse om tvangsoppløsning av aksjeselskap

Styreformannen viste til at selskapet ikke hadde hatt interne rutiner som tilsa at han skulle sende valg av revisor til Foretaksregisteret. Selskapet mente derfor at skifterettens kjennelse om tvangsoppløsning var ugyldig. Hålogaland lagmannsrett bemerket at etter aksjeloven § 16-15 (1) skal skifteretten ved kjennelse oppløse et aksjeselskap når selskapet ikke har meldt til Foretaksregisteret en revisor som fyller de vilkår som er fastsatt i lov. Det er Foretaksregisteret uvedkommende hvem som på vegne av selskapet er forutsatt å skulle sende korrekt melding om av revisorvalget. Melding til skifteretten om manglende revisor ble sendt 23. mai 2001. Også fra dette tidspunkt og fram til skifteretten avsa sin kjennelse 7. juni 2001, hadde selskapet mulighet til å sende melding om revisor, noe som ville ha hindret beslutningen om tvangsoppløsning. Skifterettens kjennelse om tvangsoppløsing av selskapet ble stadfestet. Kjennelsen er tilgjengelig på www.lovdata.no.

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS