Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Kjennelse vedrørende prioritet for innbetalt garanti etter kkl. § 67

I en kjennelse av 8. april 2003 har Gulating lagmannsrett slått fast at rekvirentens krav på refusjon for stilt garanti iht. kkl. § 67 på kr. 20.000,- har prioritet som massefordring på lik linje med andre massekrav.
Boet hadde ved konkursåpning kr 5.700 i aktiva foruten det innbetalte forskudd på kr. 20.000. Bobestyrer hadde iverksatt inndrivelse av et utestående depot i størrelsesorden kr 100.000, og etter en del pågang fikk boet utbetalt i underkant av kr 50.000. Bobestyrers totale salær for bobehandlingen utgjorde anslagsvis kr 65.000. Konkursrekvirenten hadde anmeldt et massekrav, hvor også det innbetalte forskudd på kr 20.000 ble anmodet medtatt. I skifterettens innstillingskjennelse av boet fikk ikke rekvirenten medhold i at forskuddsbeløpet skulle inntas som masseforpliktelse. Lagmannsretten opphevet skifterettens kjennelse, hvoretter bl.a. følgende ble uttalt: ”Slik lagmannsretten ser det, må det ved vurderingen av om forskuddsbeløpet kan kreves dekket som massekrav tas utgangspunkt i dekningsloven § 9-2, 1. ledd, 2. punkt. Når det i denne bestemmelsen nyttes uttrykket « omkostningene ved bobehandlingen », må uttrykket forstås på samme måte som den tilsvarende formulering i konkursloven § 73,…” Kjennelsen kan i sin helhet leses her.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS