Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Kjennelse vedrørende prioritet for innbetalt garanti etter kkl. § 67

Konkursrådet.no har tidligere omtalt Gulating lagmannsretts kjennelse av 8. april 2003 hvor lagmannsretten kom til rekvirentens krav på refusjon for stilt garanti iht. kkl. § 67 på kr. 20.000,- har prioritet som massefordring på lik linje med andre massekrav. (Omtalen av Gulatings kjennelse kan du lese her). Saken ble imidlertid påkjært til Høyesterett, som kom til et annet resultat. Høyesteretts kjæremålsutvalg fastslo at garantibeløpet etter kkl. § 67 ikke er en "boomkostning" etter deknl. § 9-2 nr. 2. Den del av det innbetalte forskuddet som ikke medgår til å dekke massekrav, skal imidlertid refunderes til rekvirenten. Utvalget fastslo videre at rekvirentens ansvar - på inntil 20 000 kroner - gjelder selv om det er midler i boet fra før. Høyesteretts kjennelse er lagt ut i vår domsdatabase, og du kan lese den her.

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS