Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Konkursbobehandling - Resultater og myter

ALT GÅR TIL ADVOKATER OG INTET TIL KREDITORENE. Er denne myten riktig ?

Fra tid til annen ser man oppslag og uttalelser hvor noen mener eller tror noe om kreditorenes dekningsmuligheter i konkursboer. Bl.a. inneholder Finansavisen for 30. september 2000 en artikkel om dette. I denne artikkelen hevder advokater at skifteretten er mest opptatt av kort saksbehandlingstid, lave kostnader og å oversende flest mulig anmeldelser til politiet. En advokat hevder at flere gjeldsforhandlinger og færre konkurser ville gitt mer midler til kreditorene, men han mener at advokatene vegrer seg for dette fordi det er tryggere og enklere å være bobestyrer enn formann i en gjeldsnemnd.

Myten er at det aldri blir penger til andre enn bobestyreren. Særlig påstås det av både leg og lærd at de uprioriterte kreditorene ikke har noe å hente. Felles for alle antagelsene er at de hviler på følelsesmessig grunnlag, ikke på undersøkelser eller forskning. Det foreligger ikke statistikker som viser resultater av bobehandling.

Konkursrådet har for noen år siden foretatt regionbesøk i flere distrikter. Det var til dels store forskjeller, men ingen steder var situasjonen helsvart. Det ble nedlagt mye godt arbeid og det var dividender til kreditorene i en del boer.

Et av konkursrådets medlemmer, dommer Finn Kløvstad ved Oslo skifterett og byskriverembete, har siden 1995 ført resultatoversikter for ferdigbehandlede boer i egen portefølje av konkursboer. Dommer Kløvstad behandler år om annet ca 1/6 av samtlige konkurs- og avviklingsboer ved Oslo skifterett. Sakene fordeles tilfeldig etter ukejour.

Fra 1/1 1995 til 14/8 2000 avsluttet Kløvstad behandlingen av 804 konkurs- og avviklingsboer. Resultatene som fremkommer nedenfor er derfor basert på et relativt stort antall boer.

  • 1995 Antall boer: 122. Av disse ble 73,8 % innstilt i det det ikke var tilstrekkelige midler til å dekke bobehandlingen. 26,2 % ble sluttet med utbetaling til kreditorer eller tilbakelevert til skyldneren. Det var utbetaling til uprioriterte kreditorer i 9 boer, (7,4 % av samtlige).
  • 1996 Antall boer: 154. Innstilt 63%. 37 % ble sluttet eller tilbakelevert. Det var utbetaling til uprioriterte kreditorer i 15 boer (9,7 % av samtlige).
  • 1997 Antall boer: 146. Innstilt 63 %. 37 % ble sluttet eller tilbakelevert. Utbetaling til uprioriterte i 23 boer (15,8 %).
  • 1998 Antall boer: 149. Innstilt 68,5 %. 31,5 % ble sluttet eller tilbakelevert. Utbetaling til uprioriterte i 14 boer (9,4 %).
  • 1999 Antall boer: 148. Innstilt 66,2 %. 33,8 % ble sluttet eller tilbakelevert. Utbetaling til uprioriterte i 20 boer (13,5 %).
  • 2000 Antall boer pr 14/8: 85. Innstilt 52,9 %. 47,1 % ble sluttet eller tilbakelevert. Utbetaling til uprioriterte i 11 boer (12,9 %).

Statistikken viser at det blir penger til kreditorene i ganske mange konkursbo. Resultatene er uventede og oppsiktsvekkende for de fleste, særlig hva angår de to siste årene. Det kan derfor være interessant å se noe nærmere på 1999 og 2000.

Av de 148 boene som ble avsluttet i 1999 var 78 åpnet i 1999, 62 i 1998, 6 i 1997, 1 i 1995 og 1 i 1992. 117 var ordinære konkursboer og 31 avviklingsboer initiert av Brønnøysundregistrene, hvorav 12 fra Foretaksregisteret og 19 fra Regnskapsregisteret. 10 av de 20 boene som i 1999 ga dividende til uprioriterte kreditorer ga 100% dekning. Dividendeprosenten i de øvrige 10 boene ga dividender fra 15 - 69,7 %. Gjennomsnittsdividendeprosenten var 32,3 % i disse 10, og for samtlige 20 under ett 66,1 %. Av de øvrige slutnings- og tilbakeleveringsboene ga 13 boer (8,8 %) dividende bare til prioriterte krav av kl II (og eventuelt full dekning til prioriterte av kl I). Dividendene varierte fra 0,3 % til 72,6 %. 10 boer (6,8 %) ga bare dekning til prioriterte krav av kl I med dividender som varierte mellom 1,8 % og 96,8 %. 4 boer (2,7 %) ga full dekning til alle massekravene, men intet til øvrige kreditorer.

Utviklingen fra siste halvdel av 1990 årene synes å ha holdt seg, til dels forsterket seg i 2000. Vedrørende de 85 boene avsluttet hittil i 2000 kan nevnes at 3 boer ga full dekning til alle, 8 boer ga dividender fra 0,55 % til 81,75 % til uprioriterte kreditorer, 15 boer ga dividender mellom 1,5 % og 98,9 % til prioriterte krav av kl II, og 8 boer ga bare dividender på mellom 0,85 % - 98,7 % til prioriterte krav av kl I. 6 boer ble tilbakelevert til skyldneren og hele 4 av disse var avviklingsboer.

10 av disse boene var åpnet i 2000, 65 i 1999, 4 i 1998, 2 i 1997, 2 i 1996 og 2 i 1994. Dette indikerer at bobehandlingen har god fremdrift, men at det ikke går så fort at resultater uteblir.

Det presiseres at en slik begrenset undersøkelse kan ha en rekke feilkilder. Undersøkelsen gjelder en dommerportefølje i Oslo, som ikke behøver å være representativ for resten av Oslos konkursboer eller for resten av landet. Det er vel imidlertid grunn til å anta at den enkelte bobestyrers dyktighet og engasjement, samt skifterettens oppfølgning og interesse for bobestyrerens fremdrift og resultater, kan være av betydning for et godt resultat av bobehandlingen for kreditorene.


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS