Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Konkursinstituttet var ikke dødt

Konkursrådets leder, sorenskriver Knut Rønning (bildet), skriver i et nytt debattinnlegg i serien om konkursinstituttets fremtid at det nå er absolutt nødvendig at det blir gjort noe for å skaffe mer midler til bobehandling. Når dette er gjort, er det nødvendig å stille krav til den bobehandlingen som utføres. Hensikten er ikke å betale høyere salærer til advokatene, men å skaffe mer midler til fordeling blant kreditorene. Kostnader til behandling av lønnsgarantisaker, undersøkelser av straffbare forhold og vurdering av konkurskarantene bør fremgå som egne poster i boregnskapet. Da vil en få et bedre grunnlag for å evaluere boarbeidet. Rønning tar også til orde for å redusere kostnadene ved bobehandling ved bedre bruk av informasjonsteknologi. Konkursrådet har flere prosjekter under utvikling på dette området. I samarbeid med Brønnøysundregistrene arbeides det med bedre informasjon om boer under behandling på internett. Konkursrådet arbeider også med å opprette en internettbasert salgskanal for eiendeler i konkursboene som skal stilles til disposisjon for bobestyrerene. Endelig arbeides det med saksbehandlingssystemer og maler for bobehandling. "Et enklere Norge" har vært et slagord for politikerne, sier Rønning. "Et enklere bo" kan være et slagord for oss. Er det virkelig nødvendig å produsere store mengder papir selv i småbo, spør han. Alle disse forholdene og mye mer inngår i Konkursrådets rasjonaliseringsprosjekt. I 1997 fremmet Konkursrådet et forslag til lov om tvangsavvikling. Hensikten med forslaget var å ha en hjemmel til å tvangsavvikle virksomheter som til tross for pålegg og veiledning på vesentlige områder ikke innrettet sin drift etter gjeldende lover og forskrifter. Som eksempel kan nevnes en bedrift som ikke betaler merverdiavgift, ikke betaler skatt og ikke sender verken merverdiavgiftsoppgaver eller selvangivelse. Justisdepartementet ønsket imidlertid ikke å følge opp forslaget. Rønning mener at tiden er inne til å børste støv av forslaget igjen. I dag vil en virksomhet bli tvangsavviklet hvis det ikke sendes inn regnskap til Brønnøysundregistrene. Det kan da umulig være for dramatisk om samfunnet reagerer på samme måte overfor virksomheter som totalt unnlater å innrette seg etter lover og regler, skriver han. En slik ordning vil også beskytte seriøse virksomheter mot konkurranse på ulike vilkår fra dem som driver totalt useriøst. Les debattinnlegget. Les hele debattserien Konkursinstituttet i fremtiden.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS