Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Konkurskarantene opphevet

I en kjennelse fra Frostating lagmannsrett avsagt 4. april 2005 ble en konkurskarantene opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil. Tingretten hadde utelukkende forholdt seg til bostyrers og borevisors vurderinger, og unnlatt å vurdere skyldnerens kommentarer til de faktiske forhold. Lagmannsretten uttalte at retten i stor utstrekning kan bygge på opplysninger som fremkommer i innberetninger fra bostyret og revisorrapporter, men det er ikke tilfredsstillende saksbehandling når bemerkninger fra skyldner verken er kommentert eller vurdert. Les kjennelsen her.


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS