Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Konkurskarantene - prosessreglene

Konkursrådet vedtok 7. september 2001 uttalelse nr. 36 vedrørende konkurskarantene. Uttalelsen tar for seg de problemer som ofte oppstår der skyldneren tar til motmæle med hensyn til forslag om ileggelse av konkurskarantene. Særlig gjelder dette der det er uenighet om faktum i saken. Det vil i slike saker ofte være behov for muntlige forhandlinger med bevisføring. I mange av tilfellene er det ikke midler i boet til å prosedere karantenesaken for skifteretten. Konkursrådet foreslår på denne bakgrunn at en bør benytte Justisdepartementets særskilte garantiordning mot økonomisk kriminalitet til å prosedere saker om karantene i retten fra boets side. Det reises også et forslag om å endre reglene slik at de større kreditorene i boet får anledning til å delta i prosessen om karantene med partsrettigheter. Les uttalelse nr 36.


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS