Konkursrådets regionsbesøk til Ålesund 25.-26. mai 2011

Konkursrådet arrangerte 25.-26. mai 2011 regionsbesøk i Ålesund.  Målet med regionsbesøkene er å bedre/ivareta et godt samarbeid mellom de forskjellige aktørene involvert i bobehandling og å sørge for at den faglige kompetansen og praksisen rundt om i landet er god og ensartet. 50 personer deltok på regionsbesøket i Ålesund, og Konkursrådet fikk inntrykk av at samarbeidet i regionen var svært godt. 

Programmet med presentasjonene vedlagt

Vedlegg

KONKURSRÅDETS REGIONSBESØK I ÅLESUND 25. - 26. MAI 2011

RICA PARKEN ÅLESUND

09.00 - 12.00  Konkursrådet besøker/har møter med Sunnmøre tingrett og Søre Sunnmøre tingrett, Økoteamet ved Sunnmøre politidistrikt, Nordre Sunnmøre kemnerkontor og Skatt Midt-Norge, borevisorer (11.00- 12.00) og Advokatene Hovde og andre bostyrere      
13:30 - 13:45 Lunsj      
13.30-13.45 Åpning
v/ advokat Knut Ro, partner i Ro Sommernes og leder av Konkursrådet
     
13.45-14.15 Praktisk konkursbobehandling ved Sunnmøre tingrett
v/ Kjetil Gjøen, fagansvarlig dommer ved Sunnmøre tingrett
Vedlegg
 
Vedlegg
 
Vedlegg
 
14.15-14.45 Presentasjon av Konkursrådets besøk hos Sunnmøre tingrett
v/ Ernst Moe, førstebyfogd ved Stavangerbyfogdembete og medlem av Konkursrådet
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
14.45-15.00 Spørsmål og kommentarer      
15.00-15.15 Pause      
15.15-15.45 Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene
v/ Lindis Nyland, Kemner og virksomhetsleder ved Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
15.45-16.15 Oppsummering av dialog med skattemyndighetene samt kort om tilsagnsordningen i konkurs
v/ John Alfred Sætre, underdirektør i Skattedirektoratet og medlem av Konkursrådet
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
16:15-16:30 Spørsmål og kommentarer      
17.30-21:30 Båttur til Devold fabrikker, aperitiff i Inger Giskeødegårds atelier og bacalao på Kølbua      
21:30-22:00 Buss fra Devold til Ålesund      
26. MAI        
09.00-09.30 Erfaringer fra arbeidet med borevisjon og samarbeidet mellom aktørene
v/ statsautorisert revisor Oddvar Sandnes, partner og kontorleder i PwC Ålesund
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
09.30-10.15 Presentasjon av Konkursrådets møte med revisorene samt kort om boregnskap og rammebetingelsene for revisjon i konkursbo
v/ statsautorisert revisor Hilde L. Krogh, Ernst & Young og medlem av Konkursrådet

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

Vedlegg

10.15-10.30 Spørsmål og kommentarer      
10.30-10.45 Pause      
10.45-11.30 Informasjon fra Konkursregisteret
v/ Karl Erik Rørmark, underdirektør ved Konkursregisteret
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
 
11.30-12.30 Lunsj      
12.30-13.15 Synspunkter på organisering av samarbeid og effektivitet under bobehandlingen
v/advokat Anne Hovde, partner hos Advokatene Hovde
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
13.15-13.45 Oppsummering av dialogmøte med bostyrere ved Sunnmøre tingrett og Søre Sunnmøre tingrett
v/ advokat Karen Margrethe Rime, partner i Rime advokatfirma og medlem av Konkursrådet og Knut Ro, partner i Ro Sommernes og leder av Konkursrådet
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
13.45-14.00 Spørsmål og kommentarer      
14.00-14.15 Pause      
14.15-15.00 Politiets oppfølging av straffbare forhold begått i forbindelse med konkurs og synspunkter på samarbeidet mellom aktørene
v/ politiadvokat Yngve Skovly, teamleder for Økoteamet i Sunnmøre politidistrikt
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
15.00-15.30 Presentasjon av Konkursrådets besøk hos politiet
førstestatsadvokat Bård Thorsen, leder for ØKOKRIMs konkursteam og medlem av Konkursrådet
Vedlegg
Vedlegg
Vedlegg
15.30-15.45 Spørsmål og kommentarer      
15.45-16.00 Avslutning og oppsummering
v/advokat Knut Ro, partner i Ro Sommernes og leder av Konkursrådet
     
         
         
         

Tips en venn Skriv ut