Eksemplet finnes også i Word 2000-format.

Eksempel 8: Eksempel på utlodning

Boet til KK AS åpnet ved Tingrettens kjennelse av xx.xx.00 konkurs. Som bobestyrer har fungert adv. NN, med NN og NN som medlemmer av bostyret. Som revisor har fungert NN.

I boet er det godkjent uprioiriterte krav på tilsammen kr.

Til disse er det kr. 86 090 når massekrav, prioriterte krav

kl. I og prioriterte krav kl.II er dekket.

De oppnår en dividende på 10,7612 %.

800 000

Eiendeler:

 

Inntekter ved konkursens åpning

 

1

Inngått ved konkursåpning

230 000

 

Innbetalt ved realisasjon

 

2

Salg av EDB-utstyr

75 000

3

Salg av kontorutstyr

162 000

4

Renteinntekter frem til 31.03.01

3 000

 

Boets eiendeler

470 000

Gjeld

1

Gebyr Tingretten

15 000

2

Tilbakebetalt forskudd kreditor

20 000

3

Salær bobestyrer

60 000

4

Honorar kreditorutvalg

10 000

5

Honorar borevisor

10 000

6

Kemneren i arbeidsgiveravgift

1 410

7

Administrasjonskostnader

5 218

8

Lønn vedr. assistanse

2 282

 

 

123 910

 

 

 

 

Til fordeling

346 090

Fordeling:

Beholden formue til fordeling

346 090

Prioriterte krav kl.I:

Nr.

Navn

Anmeldt/godkjent

Dividende

 

12a

Lønnsgarantifondet

200 000

200 000

 

12b

Jens Jensen

25 000

25 000

225 000

Prioriterte krav kl.II:

15

Tollkassereren

10 000

10 000

 

17

Kemneren

10 000

10 000

 

19

Skattefogden

15 000

15 000

 
   

35 000

35 000

35 000

Uprioriterte krav:

2

NN, adresse

50 000

5 381

 

16

NN, adresse

750 000

80 709

 
   

800 000

86 090

86 090

Totalt fordelt formue

346 090

 

Utlodningen

1

Gebyr tingretten er betalt under bobehandlingen

15 000

2

Forskudd tilbakebetalt er betalt under bobehandlingen

20 000

3

Gjeldspost 3 er betalt a konto under bobehandlingen med kr.

50 000

 

Resten erlegges ved boslutningen

10 000

4

Gjeldspost 4, 5 og 6 erlegges ved boslutningen.

21 410

5

Gjeldspost 7 og 8 er betalt under bobehandlingen

7 500

6

Prioriterte krav kl. I erlegges ved boslutningen

225 000

7

Prioriterte krav kl. II erlegges ved boslutningen

35 000

8

Uprioriterte krav i henhold til ovenstående erlegges ved boslutningen

86 090

 

Tilsammen

470 000

som stemmer med boets eiendeler.
Utlodningen kan påklages til tingretten innen 1 mnd fra dato xx.xx.xx.