Fra

Adresse

0000 Sted

 

 

Til 

Adresse

0000 Sted                  

 

Dato dd.mm.åå

 

 

 

KRAVBREV (utestående lønn)

Jf. konkursloven § 63 (påkrav; sendes rekommandert)

 

 

 

 

Jeg har ikke fått utbetalt lønn for perioden  fra……til……

 

Beløpet er brutto kr……….., netto kr……….. og skattetrekk kr………. med forfall ……..

 

Ubetalte beregnede feriepenger for tiden fra…….til……. er skyldig med kr………

 

 

Totalt skyldig beløp kr……. .., med tillegg av 12% rente fra forfallsdato, innbetales til min konto………. innen 8 dager fra dagens dato.

 

Dersom betaling ikke skjer innen fristen, vil det bli forkynt  konkursvarsel  som gir grunnlag for fremme av konkursbegjæring til tingretten.

 

 

 

 

 

 

Underskrift

 

Sendes rekommandert og som A-post