Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Krise hos byfogden - vegrer seg for å ta i mot saker

Konkursrådets nyhetsredaksjon har fått tilgang på korrespondanse fra Bergen byfogdembete. Brevet er fra førstebyfogd Arne Rasmussen til bostyrere i konkurs-, felleseie-, og dødsboer, og gjelder behandling av skiftetvister og konkurskarantener. Av brevet fremgår det at embetet opplever en betydelig økning i sin saksmengde, uten at embetet er gitt de nødvendige ressurser. Sakstyper med lovbestemt saksbehandlingstid vil prioriteres foran annet arbeid, med den konsekvens at andre typer ikke vil bli behandlet. Førstebyfogden sier i en kommentar at saksmengden har økt betraktelig. - Antall konkursbegjæringer økte i løpet av høsten 2002 med om lag 50 %, mens antallet begjærte tvangssalg økte med nesten 100 %.
Etter først å ha beskrevet den svært vanskelige ressurs- og bemanningssituasjonen, redegjør førstebyfogden for hvilke konsekvenser dette medfører for bostyrere og deres arbeid. Fra brevet hitsettes: ”Vi ha valgt å ikke beslutte å nekte å fremme slike saker, men det gjøres oppmerksom på at ved fremme av slike saker vil bobehandlingen måtte bli utsatt på ubestemt tid. Vi ber derfor om at bostyrere vurderer hensiktsmessigheten av å fremme slike typer saker, og vi ber om at parter gjøres oppmerksomme på at fremme av tvister vil kunne føre til betydelig utsettelse av den videre bobehandlingen, og at de kan velge en raskere voldgiftsbehandling av tvister.” Førstebyfogden benytter samtidig anledningen til å beklage situasjonen som er oppstått, og legger til at Domstolsadministrasjonen på nytt er gjort oppmerksom på situasjonen. Advokat Arne Laastad er en av bostyrerne som har mottatt brevet fra Bergen byfogdembete. Han sier i en kommentar at situasjonen er prekær, og at han har vanskeligheter med å forstå dagens ressursprioritering. - Jeg har vanskelig for å forstå hvorfor ikke Bergen byfogdembete tilføres nødvendige ressurser når saksmengden viser en så betydelig økning. Dette særlig fordi økningen har sammenheng med innfordring av merverdiavgift til det offentlige. Situasjonen er så vidt meg bekjent oppstått fordi Skattefuten i Hordaland nå har fått orden i sitt datasystem, og fremmer en rekke konkursbegjæringer på bakgrunn av misligholdte momsforpliktelser. Han fremholder at domstolens ressurssituasjon også får innvirkning på bostyrerarbeidet. - Situasjonen er nå at vi ikke har midler til en forsvarlig behandling av konkursbo uten aktiva, og heller ingen domstol å forholde oss til, som blir tilført de nødvendige ressurser. Konkursrådet vil komme tilbake med mer om denne saken.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS