Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Lagmannsrettskjennelse vedrørende konkursåpning når kravet blir innfridd til tross for insolvens

Skattefogden begjærte debitor tatt under konkursbehandling, og debitor erkjente både konkurskravet og insolvens. Partene ble i forberedende rettsmøte imidlertid enige om at debitor skulle få tre uker til å forsøke å gjøre opp kravet, alternativt at konkurs kunne åpnes uten videre dersom kravet ikke ble innfridd innen fristen. Debitor innfridde kravet innen fristen, men rekvirenten trakk ikke begjæringen tilbake, og skifteretten avsa kjennelse om konkurs. Debitor påkjærte, og lagmannsretten fant at de materielle vilkår for konkursåpning ikke var tilstede. At skifteretten ikke var blitt informert som avtalt endret ikke dette, og konkursbegjæringen ble derfor ikke tatt til følge.

Lagmannsretten uttalte bl.a.: ”Det legges til grunn at Pronordic AS på begjæringstidspunktet var insolvent, og at vilkårene etter konkursloven § 60, jf. § 62 og 64 da var oppfylt. I rettsmøtet 28 november 2002 ga rekvirenten imidlertid debitor en ny betalingsfrist og lovet å trekke konkursbegjæringen tilbake hvis kravet ble innfridd innen 19 desember 2002. Videre legges til grunn at kravet vitterlig også ble innfridd innen nevnte dato, og hvis dette umiddelbart var blitt meddelt skifteretten, måtte den konstatert at det ikke lenger forelå noen konkursfordring - og heller ingen gyldig konkursbegjæring. Vilkårene for å åpne konkurs var da ikke lenger tilstede. Denne underliggende realitet var imidlertid den samme selv om tingretten ikke hadde fått noen informasjon, og begjæringen om konkurs kan derfor ikke tas til følge.” Hele kjennelsen kan leses her.


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS