Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Lønnsgarantidekning for daglig leder

Det følger av lønnsgarantiloven § 1, med videre henvisning til dekningsloven kap 9, herunder dekningslovens nåværende § 9-3 første ledd nr. 1 bokstav a, b og d, at det en daglig leder måtte ha tilgode av lønn etter en konkurs ikke dekkes av lønnsgarantiordningen. Dette er i strid med utgangspunktet i insolvensdirektivet(Rådsdirektiv 2002/74/EC) - at alle arbeidstakere som blir rammet av en konkurs skal ha rett til lønnsgarantidekning. Det foreslås derfor at lønnsgarantidekningen også skal omfatte lønn for tillitsmann i sammenslutning eller stiftelse, daglig leder og styremedlem. Endringen gjennomføres ved å foreta et tillegg til lønnsgarantiloven § 1 tredje ledd. Det lages også en prioritetsregel for statens regresskrav i dekningsloven § 9-3 første ledd. Konsekvensene av å gjennomføre den materielle lovendring i lønnsgarantiloven - og ikke dekningsloven - er at lønnskrav fra de nevnte arbeidstakere som går over det maksimale dekningsbeløpet på 2G, eller som av andre grunner ikke får lønnsgarantidekning, ikke vil være prioriterte krav i konkursboet. Dette er i tråd med hva Konkursrådet tidligere har tatt til ordet for, og man unngår da potensielt støtende situasjoner hvor betydelige lønnskrav fra sentrale personer i konkurselskapet kommer til fortrengsel for usikrede kreditorer. Departementet anslår de årlige merutbetalinger som følge av utvidelsen av loven til å ligge på rundt 115 millioner kroner. Departementet regner med at endringen vil føre til en nedgang i tallet på klagesaker, noe som vil være ressurssparende både for Direktoratet for arbeidstilsynet og for departementet som klageinstans. Du kan finne hele lovforslaget her.


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS