Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Mer effektive kontrollaksjoner.

Konkursrådet går i en ny uttalelse inn for at kontrolletatene bør gjennomføre flere felles kontrollaksjoner. Den beste måten å avdekke økonomisk kriminalitet på, er gjennom aktive, uanmeldte kontroller på stedet mens virksomheten er i gang. Gjennom felles kontroller kan etatene dra nytte av hverandres kompetanse. Slike kontroller gir også et bredt bilde av vedkommende bedrift. Dette bidrar til å sikre at reaksjonene settes inn der det etter en totalvurdering er størst grunn til det. Kontrollene bør imidlertid gjennomføres på en måte som ikke er egnet til å skade vedkommende næringsdrivendes forhold til kunder og ansatte.

Opplysninger fra slike kontroller vil være av stor betydning i en eventuell etterfølgende konkurs og i en senere straffesak. Kontroller av denne typen er bl.a. vanlig i Sverige.

Les hele uttalelsen.


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS