Merverdiavgift og konkurs

Konkursrådet er kjent med at fylkesskattekontorene har forskjellig praksis når det gjelder spørsmålet om konkursboer skal registrere seg i avgiftsmanntallet dersom boet ikke har egen avgiftspliktig omsetning. Konkursrådet har tidligere avgitt en uttalelse om dette spørsmålet, hvor Konkursrådet legger til grunn at konkursboet er avgiftspliktig, og dermed har rett til å registrere seg i avgiftsmanntallet dersom debitors virksomhet var avgiftspliktig. Vest Agder fylkesskattekontor har nektet et konkursbo å registrere seg under henvisning til at konkursboet ikke ville ha avgiftspliktig omsetning. Konkursboet påklaget avgjørelsen, og Vest Agder fylkesskattekontor har nå endret standpunkt etter å ha vært i fornyet kontakt med Skattedirektoratet. Skattedirektoratet har videre meddelt at de også vil ta saken opp med Finansdepartementet.


Tips en venn Skriv ut