Merverdiavgift og konkurs

Konkursrådet har mottatt brev fra Finansdepartementet etter rådets henvendelse tidligere i år vedrørende konkursboers fradragsrett for inngående merverdiavgift.

Finansdepartementet viser til brev at 29. mai i år fra Skattedirektoratet til Advokatforeningen. Et konkursbos virksomhet vurderes i merverdiavgiftsmessig sammenheng som en fortsettelse av den næringsvirksomhet som ble drevet av debitor. Et konkursbo er derfor merverdiavgiftspliktig for omsetning og uttak etter konkursåpning i den utstrekning dette ville vært avgiftspliktig på debitors hånd, og boet skal beregne merverdiavgift av omsetning og uttak som skjer etter konkursåpning. Boet har full fradragsrett for inngående avgift på utgifter knyttet til den avgiftspliktige omsetning og uttak. Les brevet fra finansministeren. Se også Konkursrådets uttalelse nr. 42 og 34.


Tips en venn Skriv ut