Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Midler til å benytte konkursloven § 122a

Konkursloven § 122a gir bobestyrer og borevisor plikt til å bistå påtalemyndigheten med å fremskaffe opplysninger og dokumenter som tilhører boet til bruk i etterforskningen av forhold som nevnt i konkursloven § 120, første ledd nr 5 og 6. I den utstrekning dette medfører arbeid som faller utenfor den ordinære bobehandlingen, har de krav på særskilt godtgjørelse fra det rekvirerende organ. Justisdepartementet har stilt 1 million kroner til disposisjon for et ettårig samarbeidsprosjekt mellom bobestyrere og politi i konkurssaker for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Disse midlene skal i hovedsak gå til dekning av bobestyrers godtgjørelse mht informasjonsplikten. Politidirektoratet har den 13. februar 2002 sendt et rundskriv til politimestrene om ordningen. Politidistriktene kan søke om prosjektmidler. Søknaden skal rettes til Økokrim. De som får midler, må sende rapport til Økokrim om resultatet av ressurstilførselen innen 1. mars 2003.

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS