Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Misligheter i konkursbo blir ikke etterforsket

Konkursrådets nyhetsredaksjon mottar stadig tips fra publikum om konkursbehandlingen rundt om i landet. Redaksjonen mottok for en tid tilbake et tips om at enkelte tingretter ikke vil bidra til å stille ekstra offentlige midler til disposisjon for bobestyrerne, i deres avdekking av misligheter. Retten avslo å stille midler til disposisjon med den begrunnelse at "det er rettens erfaring at økosaker tilknyttet mulige misligheter i konkursbo ikke blir etterforsket i denne del av politidistriktet".
Opplysningene stammer fra rettsboken etter en avholdt skiftesamling i et konkursbo. Forholdet i saken var at bobestyrer, under henvisning til sin midlertidige innberetning, anmodet om at det offentlige stilte 100.000 kroner til disposisjon. På denne måten kunne bobestyrer undersøke om noen på vegne av konkursdebitor hadde begått straffbare handlinger. Retten avslo å stille midler til disposisjon. Fra rettsboken etter skiftesamlingen fremkommer følgende om rettens beslutning: "..det er rettens erfaring at økosaker tilknytet mulige misligheter i konkursbo ikke blir etterforsket i denne del av politidistriktet. Slike anmodninger er tidligere avslått med samme begrunnelse". Av protokollen fremkommer det at retten anmodet bobestyrer om innberetning til politiet på vanlig måte etter kkl. § 120 nr 5 og § 122a, dersom han hadde mistanke om straffbare handlinger. Nyhetsredaksjonen vil følge opp denne type saker, og ikke nøl med å bruke våre debattsider dersom du har gjort deg liknende erfaringer. En kan også benytte diskusjonsinnlegg ved synspunkter på dette.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS