Møte med Riksadvokaten

Konkursrådet hadde mandag 30. august et møte med Riksadvokaten, der ulike tema relatert til konkurs ble diskutert. Også representanter for Økokrim og Politidirektoratet var til stede. Oppretting av ØKO-team i politidistriktene, spørsmål knyttet til påtalemyndighetes rolle i konkurskarantenesaker og politiets behandling av meldinger om straffbare forhold fra bostyrere m.v. var blant temaene som ble tatt opp.

Slike kontaktmøter er etter Konkursrådets syn svært nyttige. Dette synet deles av Riksadvokaten, og man er blitt enige om at et slikt møte mellom de samme aktørene skal avholdes hvert år.

Tips en venn Skriv ut