Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Når staten blir ansvarlig

Hålogaland lagmannsrett har i en avgjørelse av 4. juli 2003 funnet Staten v/tingretten ansvarlig for en parts omkostninger i forbindelse med en begjæring om åpning av gjeldsordning. Lagmannsretten fant tingrettens kjennelsesgrunner mangelfulle, og hjemviste saken til fortsatt behandling. Staten ble pålagt å erstatte den kjærende parts omkostninger ut fra en analogisk anvendelse av forvaltningsloven § 36. Hele avgjørelsen finner du her. Samme lagmannsrett har i en kjennelse av 7. juli 2003 tolket overgangsreglene ved endringene i gjeldsordningsloven som trådte i kraft 1. juli 2003. Avgjørelsen av om gjeldsforhandlinger skulle åpnes ble truffet etter bestemmelsene slik de lød før lovendringen, mens det ble uttalt at den videre saksbehandling skal følge reglene som gjelder fra 1. juli 2003. Selve avgjørelsen tok opp spørsmålet om et ektepar var varig ute av stand til og oppfylle sine forpliktelser, og kan leses i sin helhet her.

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS