Ny artikkel vdr. taushetsplikten i konkurs fra Leif Petter Madsen

Hva gjør man som advokat når politiet banker på døren og sier at de vil se gjennom klientmapper? Og må man akseptere skatteetatens krav om å få utlevert dokumenter knyttet til en enkelt transaksjon? Hva kan bostyrer kreve at konkursdebitors advokat kan oversende?

Med utgangspunkt i disse problemstillingene arrangerte Advokatforeningen et seminar der åtte jurister med ulikt ståsted ble utfordret til å holde innlegg rundt disse praktiske problemstillingene. I ettertid er innleggene omarbeidet til artikler, som er publisert i bokform. Boken heter Advokaters taushetsplikt under press? Leif Petter Madsen har skrevet artikkelen "Taushetsplikten i konkurs". For nærmere omtale, se http://www.universitetsforlaget.no/boker/juss/katalog?productId=36981502  

 


Tips en venn Skriv ut